Fönsterbyte Göteborg

Släpp in ljuset med nya fönster

Fönsterbyte

Fönsterbyte – info om U-värde

Visst har du hört talas om att fönster bör ha ett visst U-värde – men vet du vad det handlar om? Här berättar vi vad detta innebär.

U-värdet är enkelt uttryckt ett mått på värmeförlust och fönstrets isoleringsförmåga. Enheten mäter hur mycket värme som försvinner – eller kyla som fönstret släpper igenom – i varje kvadratmeter av fönstret. U-värdet mäts på hela fönsterkonstruktionen; alltså hur mycket som värme eller kyla, släpps genom både fönsterglas, fönsterkarm och fönsterbåge. Fönster kan ha olika u-värden beroende på storleken och om det handlar om 2- eller 3-glas.

Lägre värde innebär bättre isolering

Ju lägre U-värde, desto större isolering har fönstret och desto större besparingar kan man göra på uppvärmningen av bostaden. Till en vanlig villa rekommenderas ett U-värde på ungefär 1,1-1,3. Det kan med dagens teknik uppnås med hjälp av en 2-glaskassett som isoleras med argongas och varm kant, Med 3-glasfönster kan du få ett ännu lägre U-värde och ännu tätare.

Vid ett U-värde under 1,0 ökar risken för kondens. Detta är sig ofarligt men kan vara störande då det blir svårt att se ut genom fönstren innan kondensen dunstar av.

 

ROT-avdragsgillt fönsterbyte för privatpersoner